Læse og Skrive Matematik

Hvordan skal man læse og skrive matematik? Det kan være rigtigt svært at finde ud af hvordan man skal læse og skrive matematik.

Så her under kan du finde. Nogle forklaringer på, hvordan det er, man skal læse forskellige ting i matematik. Så man ikke føler sig fortabt, når læreren eller kammeraterne snakker om ligninger.

Ligninger er nogle regnestykker hvor der er noget man ikke kender. I rigtig mange ligninger bruger man x eller y, for det man ikke kender. Det man skal huske på er, at x eller hvad det er der står, bare er et tal som man ikke har regnet i nu. Derfor skal man ikke lade sig forvirre af ligninger. Du har helt sikkert en måde at finde ud af hvad x er.

Forskrift – er den måde som en graf ser ud på. Hvis man skal finde en forskrift. Skal man finde ligningen for hvordan grafen ser ud. Det er derfor en forklaring på hvorfor grafen ser ud som den gør, og bevæger sig op og/eller ned på bestemte tidspunkter.

Resultat – er det et regnestykke giver. Det er altså der hvor man stopper når man regner. Skal man lægge 25 sammen med 40. Kommer der et resultat som er 65. Til eksamen skal resultatet være tydeligt. Hvordan det er tydeligt, bestemmer du selv. Det eneste er at det skal gøres på samme måde altid!

Mellemregning – er det man laver, når man har fået et regnestykke som man skal finde resultatet til. Der er mellemregning det man gør. Hvis man plusser to tal, så skal man skrive de to tal og hvad det giver. Det er hvad mellemregning er. Det er ikke sværere end, at skrive hvad man gør, trin for trin. Først gør man det, så gør man det og det giver det.

Beregn – betyder at man skal. Finde et resultat ved at regnes sig frem til det. Det kan være at man skal beregne prisen af en ting i butikken med moms. Der skal man lægge moms til, ved at regne ud hvor meget moms der skal ligges oven på, og så gøre det. Det ender altid ud med et resultat.

Bestem – er meget ens med når man skal beregne. Når man bestemmer, skal man også finde resultatet og og have mellemregning.

Begrund – Når man begrunder noget. Er det en måde at forklare, hvorfor det er som det er. Hvorfor er to vinkler lige store? Det er de fordi de to trekanter er ligedannede, og ligedannede trekanter har lige store vinkler. Det er derfor også vigtigt at, rigtig mange begrundelser har FORDI i den tekst man skal begrunde.

Forklar – Når man forklarer noget. Er det en måde at forklare, hvorfor det er som det er. Hvorfor er to vinkler lige store? Det er de fordi de to trekanter er ligedannede, og ligedannede trekanter har lige store vinkler. Det er derfor også vigtigt at, rigtig mange forklaringer har FORDI i den tekst man skal forklare.

Undersøg – er en måde at finde et resultat, ved at prøve sig frem. Det kan man gøre ved at bruge et digitalt værktøj. Det kan fx være at man bruger GeoGebra til at finde ud af om alle firkanter har samme areal. Og når man har fundet ud af det, skal man komme med en begrundelse eller forklaring på, om det det man fandt ud af ved at lave firkanterne også var det man regnede med, eller skulle. Så undersøg ved at gøre noget. Lave en graf, diagram eller noget andet for at finde ud af det.

Vis – er hvor man skal “bevise”, at noget er rigtigt. Når man skal vise noget, vil der mange gange være flere måder at løse det på. Det kan være man vil tegne, regne eller forklare sig til hvorfor og hvordan det kan være. Hvis man ser på et spørgsmål som, at man skal vise at man får flere dollars end euro. Det kan man jo lave en graf der viser, en udregning der viser eller hvordan man kunne tænke sig at gøre det. Det eneste er at resultatet er det samme uanset hvordan man gør det.

Læse og Skrive –  Når man skal læse en tekst går det ud på at man læser opgaven, og finder hvad det er man skal. Skal man beregne, undersøge eller vise noget. Skal man forklare en sammenhæng. Find ud af hvad er det man skal. Skrive en tekst er hvor man skal bruge nogle matematiske ord, som kunne være at vise en måde at gøre det på. Undersøge om alle biler koster det samme eller hvad det kunne være. Derfor er det når man skal læse og skrive matematik. Vigtigt at være helt sikker på hvad det er de vil have dig til. Del rigtig gerne en tekst op i meget små stykker og find ud af hvad betyder det.